top of page
Untitled_1.47.1.jpeg

Få svar på jeres
spørgsmål herunder

Vi har samlet svarene på en række af de mest stillede spørgsmål. Læs dem godt igennem, så I generelt er godt klædt på og ved, hvad vi forventer af jer.

Scroll ned på siden for at læse alle svar og spørgsmål, eller klik på det spørgsmål, du ønsker svar på herunder.

Anchor 1

Hvem kan ansøge?

Musikhjælp Scenesetup har til formål at styrke talentudvikling og mangfoldighed blandt danske artister og festivaler. Derfor vil ansøgninger fra vækstlagsfestivaler og unge arrangører i alderen 16-30 år blive prioriteret. Vi ønsker dog, at Musikhjælp Scenesetup kan favne så bredt som muligt, hvilket betyder, at alle festivaler/events/foreninger/andre aktører, der afholder en offentligt tilgængelig festival med fokus på vækstlaget og original musik, kan ansøge.

Hvad er kravene for at kunne søge?

For at kunne søge skal I udfylde et ansøgningsskema, som I finder under ‘Ansøg’. Her skal I blandt andet godkende vores betingelser, som I kan læse her.

Hvad kan Musikhjælp Scenesetup bruges til?

Musikhjælp Scenesetup henvender sig til festivaler (éndags eller flerdages), som kan bruge den specifikke scenesetup-pakke i deres festivalproduktion. Det gælder uanset, om festivalen finder sted midt i en by, på en mark eller et tredje sted, så længe der er kørefast underlag (ingen sand, blød jord og våde græsområder). Læs mere om pakken her.

Scenesetup-pakken er primært tiltænkt udendørsfestivaler i højsæsonen maj-september 2024.

Hvordan ansøger man?

I ansøger via et ansøgningsskema, som findes under ‘Ansøg’ her på siden. Vi har pt. lukket for ansøgninger til 2024. Vi åbner op for ansøgninger til 2025 i efteråret 2024. Husk at læse vores betingelser, før I ansøger. 

Hvor længe kan man låne setuppet?

Setuppet tildeles i en tredages periode: en opstillingsdag og to festivaldage inkl. nedpakning. 

Hvornår er deadline for ansøgningen?

Vi har har pt. lukket for ansøgninger til 2024. Vi har haft to ansøgningsrunder for 2024. Vi åbner op for ansøgninger til 2025 i efteråret 2024.

Kan vi ændre eller slette vores ansøgning?

Hvis I ønsker at ændre eller slette jeres ansøgning inden deadline, skal I kontakte ROSA på tlf. 86128444 eller mail til scenesetup@rosa.org.

Hvornår får vi svar?

Efter hver enkelt ansøgningsrundes deadline vil et ekstern fagudvalg tage stilling til hver enkelt ansøgning. I får svar ca. 14 dage efter den pågældende ansøgningsrundes deadline. Uanset om I får tildelt Musikhjælp Scenesetup eller et afslag, får I et skriftligt svar per mail.

Hvad bliver der lagt vægt på?

Der lægges vægt på følgende i vurdering af ansøgningerne:
 

 • Festivalens betydning for vækstlaget

 • At scenen kommer flest muligt dage i spil

 • Samlet geografisk spredning af tildelingerne

 • Samlet genremæssig spredning af tildelingerne

 • At festivalens budget hænger sammen

 • Vækstlagsfestivaler, der typisk har en publikumskapacitet på 200-3000,
  vil blive prioriteret højest

 • Ikke-kommercielle aktører prioriteres 

Hvem bestemmer, om vi får en tildeling eller et afslag?

Et eksternt fagudvalg tager stilling til, hvilke festivaler der får tildelt Musikhjælp Scenesetup. Fagudvalget består af aktører fra det danske musikliv. Læs mere om fagudvalget her.

Kan vi få en begrundelse på vores afslag?

Vi begrunder ikke det enkelte afslag, men vi besvarer gerne generelle spørgsmål om, hvad der bliver lagt vægt på blandt ansøgningerne.

Hvem har fået tildelt Musikhjælp Scenesetup i 2024?

Musikhjælp Scenesetup er i 2024 blevet tildelt 23 festivaler i hele landet efter to ansøgningsrunder med i alt over 80 ansøgninger. Se listen over alle festivalerne her.

Vi oplever problemer med ansøgningsskemaet, hvad gør vi?

Hvis problemerne ikke kan løses vha. spørgsmålene på siden her, kan I kontakte ROSA på tlf. 86128444 eller mail til scenesetup@rosa.org

Hvem kan vi kontakte, hvis vi har andre spørgsmål?

I kan kontakte ROSA på tlf. 86128444 eller mail til scenesetup@rosa.org, hvis I har andre spørgsmål.  

Hvorfor er deltagelse i workshops obligatorisk for festivaler, der har fået tildelt Musikhjælp Scenesetup?

Workshoppen skal sikre, at I som festival er godt klædt på ift. produktionen/teknik, og at vi i samarbejde skaber de bedst mulige forudsætninger for festivalafviklingen. Samtidig er workshoppen en mulighed for netværksdannelse på tværs af festivaler. Læs mere og tilmeld jer her

Hvem og hvor mange skal deltage?

Vi ser gerne, at i hvert fald to fra scene- og pladsproduktion deltager. Workshoppene er målrettet vækstlagsfestivaler, men er åbne for alle interesserede.

Hvad går workshoppen ud på?

Workshoppens fokus er produktion og pre-produktion: Hvordan sikrer man et godt samarbejde med de professionelle teknikere? Hvordan planlægger man afvikling forud, under og efter koncerterne? Hvorfor er f.eks. stageplot, tidsplaner og riders vigtige? Læs mere og tilmeld jer her.

Hvor foregår workshoppen?

Vi afholder workshops i marts 2024 - både fysiske og online workshops, så dem, der ikke har mulighed for at deltage fysisk, kan være med online. Vi afholder workshops i Aarhus og København. Læs mere og tilmeld jer her.

Hvad består setuppet af?

Setuppet består bl.a. af en 48 m2 scene, lyd- og lyssetup + to teknikere. Læs mere og få alle detaljerne her. Pakken stilles som udgangspunkt til rådighed i en tre dages periode (inkl. nedpakning): En opstillingsdag og to festivaldage.

Hvornår bliver setuppet leveret og opstillet?

Setuppet bliver som udgangspunkt leveret og opstillet dagen før selve festivalen. Hvis festivalen eksempelvis finder sted fredag og lørdag, så vil setuppet blive sat op torsdag.

Hvad gør vi, hvis vi vil tilkøbe udstyr eller ekstra dage?

Det er ikke en del af pakken men kan tilkøbes – kontakt ROSA på tlf 8612844 eller scenesetup@rosa.org for specifik info.

Hvad forventer I af os under festivalen?

Vi håber, at I glæder jer til samarbejdet, ligesom vi gør. Derudover forventer vi, at I lever op til vores betingelser og stiller følgende til rådighed:

 • Et sceneproduktionshold og en stage manager.

 • Fire stagehands til bl.a. opstilling og nedpakning.

 • Nattevagt der holder opsyn med scenen, når den ikke er i brug  (udstyret er forsikret med den forudsætning, at der holdes opsyn med udstyret – også om natten)

 • 32a strøm ved scenen. 

 • Mad og drikke til teknikere gennem dagen.

 • Parkering lige ved scenen.

 • Fast underlag og ikke alt for skråt terræn. 

bim_1.7.2.jpeg
bottom of page