top of page

Kriterier og betingelser for ansøgere

Hvem kan ansøge?
 

Musikhjælp Scenesetup har til formål at styrke talentudviklingen og mangfoldigheden blandt danske artister og festivaler. Derfor vil ansøgninger fra vækstlagsfestivaler og unge arrangører i alderen 16-30 år blive prioriteret.

 

Vi ønsker dog, at Musikhjælp Scenesetup kan favne så bredt som muligt, hvilket betyder, at alle festivaler/events/foreninger/andre aktører, der afholder en offentligt tilgængelig festival (en eller flerdages) med fokus på vækstlaget og original musik kan ansøge.
 

 

Der lægges vægt på følgende i vurdering af ansøgningen:
 

 • Festivalens betydning for vækstlaget 

 • At scenen kommer flest muligt dage i spil

 • Samlet geografisk spredning af tildelingerne

 • Samlet genremæssig spredning af tildelingerne

 • Vækstlagsfestivaler, der typisk har en publikumskapacitet på 200-3000, vil blive prioriteret højest 

 • At festivalens budget (indtægter/udgifter) hænger sammen 

 • Ikke-kommercielle aktører prioriteres 
   

 

Hvor kan Musikhjælp Scenesetup bruges?
 

Musikhjælp Scenesetup kan bruges til festivaler (en eller flerdages), som kan 

bruge den specifikke scenesetup-pakke i deres festivalproduktion. Musikhjælp 

Scenesetup-pakken er primært tiltænkt udendørsfestivaler i højsæsonen maj-september 2024.

Pakken stilles som udgangspunkt til rådighed i én tre dages periode (inkl. nedpakning): en opstillingsdag og to festivaldage. Hvis jeres festival løber over færre eller flere dage, bedes I notere dette. Hvis arrangementet slutter senere end kl. 24.00 på nedpakningsdagen, bedes I notere dette.

I hele pakken medfølger to teknikere (til opstilling og lydproduktion / op til 12 timer pr. dag).

 

Se betingelserne længere nede på siden. 

Læs mere om Musikhjælp Scenesetup-pakken her.

Betingelser for at ansøge

I skal sætte jer grundigt ind i betingelserne, før I søger Musikhjælp Scenesetup. 

Når I søger, forpligter I jer til: 

 • At lave en plantegning over, hvor scenen, FOH o.l. skal stå.

 • At sikre, at alle tilladelser til afholdelse af festivalen er på plads inden afvikling.

 • At deltage i de to produktionsworkshops, der udbydes, hvis I får tildelt Musikhjælp Scenesetup. 

 • At deltage i løbende produktionsmøder om nødvendigt.

 • At lave en tidsplan og få riders fra musikerne (inkl. kanalliste og stageplot). 

 

Under jeres festival skal I kunne stille følgende til rådighed:

 • Et sceneproduktionshold og en stage manager.

 • Fire stagehands til bl.a. opstilling og nedpakning. Stagehands skal også være klar til nedpakning om natten.

 • Natteopsyn med scenen, når den ikke er i brug. Udstyret er forsikret med den forudsætning, at der holdes opsyn med udstyret – også om natten.

 • 32a strøm ved scenen. 

 • Mad og drikke til teknikere gennem dagen.

 • Parkering lige ved scenen.

 • Fast underlag og ikke alt for skråt terræn. 

 • Se flere detaljer om pakken her.


 

Selve ansøgningen skal indeholde følgende:
 

 • Kontaktoplysninger

 • Lokation for festivalen/eventet

 • Tidspunkt for festivalen/eventet

 • Kort motiveret ansøgning

 • Budget og plantegning

 • Baggrundsoplysninger (antal i arrangørteamet, frivillige, artister og publikum)

 • Læs og godkend betingelser

bottom of page