top of page
scene_setup_illustrationer-16.png

Sådan gør I

Vi har pt. åbent for ansøgninger til endagsfestivaler i 2024.

Ansøg om Musikhjælp Scenesetup ved at udfylde ansøgningsskemaet under 'Ansøg'.

 

Vi har nogle forventninger og krav til jer som ansøgere, og derfor er det en fordel, at I sætter jer godt ind i betingelserne for Musikhjælp Scenesetup og generelt orienterer jer her på siden. Herunder kan I få et samlet overblik over hele processen fra ansøgning til festivalafvikling og få svar på spørgsmål i forhold til selve ansøgningen. Vi har også samlet svar på oftest stillede spørgsmål under Spørgsmål’.

Hvem kan ansøge?

Musikhjælp Scenesetup har til formål at styrke talentudviklingen og mangfoldigheden blandt danske artister og festivaler. Derfor vil ansøgninger fra vækstlagsfestivaler og unge arrangører i alderen 16-30 år blive prioriteret.

 

Vi ønsker dog, at Musikhjælp Scenesetup kan favne så bredt som muligt, hvilket betyder, at alle festivaler/events/foreninger/andre aktører, der afholder en offentligt tilgængelig festival (en eller flerdages) med fokus på vækstlaget og original musik kan ansøge.

Musikhjælp
Performer
Scenesetup

Ansøgningen skal
indeholde følgende:

  • Kontaktoplysninger

  • Lokation for festivalen/eventet

  • Tidspunkt for festivalen/eventet

  • Kort motiveret ansøgning

  • Budget og plantegning

  • Baggrundsoplysninger

  • Læs og godkend betingelser

Se alle spørgsmålene her.

Processen 

Ansøgning:

TRIN 1

Forberede jer. Sæt jer godt ind i betingelserne for at få tildelt Musikhjælp Scenesetup. I skal blandt andet uploade en plantegning for, hvor scenen osv. kan stå. Læs betingelserne her.

TRIN 2

Ansøge. Udfyld og indsend jeres ansøgning under 'Ansøg'. Vi har pt. lukket for ansøgninger til 2024. Vi åbner op for ansøgninger til 2025 i efteråret 2024.

TRIN 3

Afvente svar. I får svar ca. 14 dage efter ansøgningsrundens deadline. Uanset om I får tildelt Musikhjælp Scenesetup eller ej, får I et skriftligt svar per mail.

TRIN 4

Deltage i workshops. Alle ansøgere tilbydes at deltage i en fælles workshop med andre festivaler, der har ansøgt. Den fælles workshop er obligatorisk for ansøgere, der har fået tildelt Musikhjælp Scenesetup og er et tilbud til de ansøgere, der har fået afslag. Workshoppen har fokus på vidensdeling og skal sikre, at festivalerne er godt klædt på til afvikling.

TRIN 5

Produktionsmøder. I tiden op til festivalen afholdes individuelle workshop og et par produktionsmøder med hver enkelt festival efter behov. Det kan enten være online eller fysisk. Her koordinerer vi det praktiske og sikrer, at der er styr på de produktionsmæssige forhold op til festivalafviklingen.

TRIN 6

Opsætning. Produktionsfirmaet, der er tilknyttet Musikhjælp Scenesetup, opsætter scene-, lyd- og lyssetup dagen inden festivalen – eller efter aftale – med hjælp fra festivalen selv. Læs mere her i vores betingelser.

TRIN 7

Festivalafvikling. Nu er det endelig tid til festival. I løbet af festivalen må I meget gerne poste opslag/stories og tagge @tuborgfondet og @rosa_drs.

TRIN 8

Nedpakning. Produktionsfirmaet og festivalens stagehands pakker hele setuppet ned og siger tak for denne gang.

TRIN 9

Evaluering. Da vi gerne vil tilbyde festivalerne den bedst mulige version af Musikhjælp Scenesetup, evaluerer vi løbende. Derfor vil I på et tidspunkt blive kontaktet og blive bedt om at svare på et par spørgsmål.

Festivalafvikling:

Før festivalen:

Efter festivalen:

bottom of page